ทางเวปไซต์ ilovecondo.net เปิดให้ทุกท่านต้องการประชาสัมพันธ์โครงการคอนโดใหม่ ในตำแหน่งดังรูปข้างล่าง
สามารถแจ้งข้อมูลสำหรับการลงข้อมูลโครงการใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยเงื่อนไขเป็นดังนี้
1. ทางเว็บไซด์จะเป็นคนเพิ่มและจัดการข้อมูลในส่วนนี้เอง
   -สำหรับโครงการคอนโดใหม่ ข้อมูลของท่านจะอยู่ที่หน้าแรก
   -หากเป็นโครงการคอนโดเก่า แต่ต้องการให้ทางเราเพิ่มข้อมูลให้สามารถส่งข้อมูลให้เช่นกัน
   แต่ทางเราขอสงวนสิทธิ์หน้าแรกให้กับคอนโดใหม่เท่านั้น
2. โครงการนั้นๆ จะต้องไม่เคยอยู่ในรายการคอนโดใหม่ของเว็ป ilovecondo.net
3. โปรดกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มตามนี้ และส่งมาที่ [email protected]


แบบฟอร์มการแจ้งคอนโดใหม่


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามสามารถติดต่อได้ที่ ชื่อ หรือติดต่อที่ [email protected]