Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
Post Reply

boobeejung
Posted : Wednesday, July 18, 2012 1:52:54 AM(UTC)
Quote
Guest

Rank: Guest

Posts: 38,322

Was thanked: 9 time(s) in 9 post(s)
คือ ทางบ้านกำลังจะขายบ้านครับ แล้วทีนี้มีข้างบ้านจะขอซื้อ แต่ว่าข้างบ้านบอกให้เราทำสัญญาว่าจะขายบ้านให้ เพื่อ จะเอาไปกู้เงิน แบบนี้ ถูกต้องหรือ ป่าวครับ กลัวโดนหลอก ครับ

1ใน4ดรุณี
ความเห็นที่ 1 Posted : Wednesday, July 18, 2012 2:27:50 AM(UTC)
Quote
Guest

Rank: Guest

Posts: 38,322

Was thanked: 9 time(s) in 9 post(s)
เรียกว่า"สัญญาจะซื้อจะขาย"
ยังไม่มีผลในการซื้อขายจริง
ลองหาในอากู๋ดูนะคะ

สัญญาซื้อขายที่มีผลจริงต้องเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานที่ดิน เซ็นต่อหน้าเจ้าพนักงานค่ะ


1ใน4ดรุณี
ความเห็นที่ 2 Posted : Wednesday, July 18, 2012 2:29:32 AM(UTC)
Quote
Guest

Rank: Guest

Posts: 38,322

Was thanked: 9 time(s) in 9 post(s)
"สัญญาจะซื้อจะขาย" ใช้เป็นหลักฐานยื่นกู้ธนาคาร อาจมีระบุข้อตกลงต่างๆ เช่นเงินมัดจำ เงินค่าโอนอ่ะค่ะ


Quick Reply Show Quick Reply
Users browsing this topic
OceanSpiders 2.0
Post Reply
Forum Jump  
You can post new topics in this forum.
You can reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Powered by YAF | YAF © 2003-2017, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.232 seconds.

อสังหาฯยอดนิยมใน 7 วันล่าสุด

ประกาศตามแนวรถไฟฟ้า
BTS รถไฟฟ้า BTS
MRT รถไฟฟ้า MRT

อสังหาฯใกล้รถไฟฟ้าล่าสุด

ประกาศยอดฮิต