ขายทาวน์เฮาส์ นนทบุรี บางบัวทอง

ขาย ทาวน์โฮม บ้านบัวทอง 3 120 ตรม. 18 ตร.วา ตกแต่งใหม่
ขาย ทาวน์โฮม บ้านบัวทอง 3  120 ตรม. 18 ตร.วา ตกแต่งใหม่
รายละเอียด ขาย ทาวน์โฮม บ้านบัวทอง 3 120 ตรม. 18 ตร.วา :: รายละเอียด :: - ขนาด 18 ตร.วา - พื้นที่ 120 ตร
พื้นที่  18 ตารางวา (105,000 บาท/ตารางวา)
จังหวัด นนทบุรี  อำเภอ บางบัวทอง
มีทรัพย์เอสเตท(0944198979 )
ราคา 1,890,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 20/02/2024
ขาย ทาวน์โฮม บ้านบางบัวทอง 120 ตรม. 20 ตร.วา ทำเลดี
ขาย ทาวน์โฮม บ้านบางบัวทอง 120 ตรม. 20 ตร.วา ทำเลดี
รายละเอียด ขาย ทาวน์โฮม บ้านบางบัวทอง 120 ตรม. 20 ตร.วา :: รายละเอียด :: - ขนาด 20 ตร.วา - พื้นที่ 120 ตร
พื้นที่  20 ตารางวา (84,500 บาท/ตารางวา)
จังหวัด นนทบุรี  อำเภอ บางบัวทอง
มีทรัพย์เอสเตท(0944198979 )
ราคา 1,690,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 20/02/2024
ขาย ทาวน์โฮม ธารทอง 2 110 ตรม. 19.4 ตร.วา ตกแต่งใหม่
ขาย ทาวน์โฮม ธารทอง 2  110 ตรม. 19.4 ตร.วา ตกแต่งใหม่
รายละเอียด ขาย ทาวน์โฮม ธารทอง 2 110 ตรม. 19.4 ตร.วา :: รายละเอียด :: - ขนาด 19.4 ตร.วา - พื้นที่ 110 ตร
พื้นที่  19 ตารางวา (94,210 บาท/ตารางวา)
จังหวัด นนทบุรี  อำเภอ บางบัวทอง
มีทรัพย์เอสเตท(0944198979 )
ราคา 1,790,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 20/02/2024
ขาย ทาวน์โฮม บ้านพุทธชาด บางรักใหญ่ 110 ตรม. 17 ตร.วา
ขาย ทาวน์โฮม บ้านพุทธชาด บางรักใหญ่ 110 ตรม. 17 ตร.วา
รายละเอียด ขาย ทาวน์โฮม บ้านพุทธชาด บางรักใหญ่ 110 ตรม. 17 ตร.วา :: รายละเอียด :: - ขนาด 17 ตร.วา - พื้นท
พื้นที่  17 ตารางวา (105,294 บาท/ตารางวา)
จังหวัด นนทบุรี  อำเภอ บางบัวทอง
มีทรัพย์เอสเตท(0944198979 )
ราคา 1,790,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 20/02/2024
ขาย ทาวน์โฮม บ้านหงส์ประยูร 1 110 ตรม. 17 ตร.วา ตกแต่งใหม่
ขาย ทาวน์โฮม บ้านหงส์ประยูร 1 110 ตรม. 17 ตร.วา ตกแต่งใหม่
รายละเอียด ขาย ทาวน์โฮม บ้านหงส์ประยูร 1 110 ตรม. 17 ตร.วา :: รายละเอียด :: - ขนาด 17 ตร.วา - พื้นที่ 110
พื้นที่  17 ตารางวา (105,294 บาท/ตารางวา)
จังหวัด นนทบุรี  อำเภอ บางบัวทอง
มีทรัพย์เอสเตท(0944198979 )
ราคา 1,790,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 20/02/2024
ขาย ทาวน์โฮม บ้านบัวทอง 3 100 ตรม. 16 ตร.วา พร้อมอยู่
ขาย ทาวน์โฮม บ้านบัวทอง 3  100 ตรม. 16 ตร.วา พร้อมอยู่
รายละเอียด ขาย ทาวน์โฮม บ้านบัวทอง 3 100 ตรม. 16 ตร.วา :: รายละเอียด :: - ขนาด 16 ตร.วา - พื้นที่ 100 ตร
พื้นที่  16 ตารางวา (111,875 บาท/ตารางวา)
จังหวัด นนทบุรี  อำเภอ บางบัวทอง
มีทรัพย์เอสเตท(0944198979 )
ราคา 1,790,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 20/02/2024
ขาย ทาวน์โฮม ภัทรนิเวศน์ 130 ตรม. 21 ตร.วา ตกแต่งใหม่
ขาย ทาวน์โฮม ภัทรนิเวศน์  130 ตรม. 21 ตร.วา ตกแต่งใหม่
รายละเอียด ขาย ทาวน์โฮม ภัทรนิเวศน์ 130 ตรม. 21 ตร.วา :: รายละเอียด :: - ขนาด 21 ตร.วา - พื้นที่ 130 ตรม
พื้นที่  21 ตารางวา (90,000 บาท/ตารางวา)
จังหวัด นนทบุรี  อำเภอ บางบัวทอง
มีทรัพย์เอสเตท(0944198979 )
ราคา 1,890,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 20/02/2024
ขาย ทาวน์โฮม บัวทองธานี พาร์ควิลล์ 7 125 ตรม. 19.5 ตร.วา
ขาย ทาวน์โฮม บัวทองธานี พาร์ควิลล์ 7 125 ตรม. 19.5 ตร.วา
รายละเอียด ขาย ทาวน์โฮม บัวทองธานี พาร์ควิลล์ 7 125 ตรม. 19.5 ตร.วา :: รายละเอียด :: - ขนาด 19.5 ตร.วา -
พื้นที่  19 ตารางวา (104,736 บาท/ตารางวา)
จังหวัด นนทบุรี  อำเภอ บางบัวทอง
มีทรัพย์เอสเตท(0944198979 )
ราคา 1,990,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 20/02/2024
ขาย ทาวน์โฮม บ้านพฤกษา 3 บางบัวทอง 96 ตรม. 24 ตร.วา
ขาย ทาวน์โฮม บ้านพฤกษา 3 บางบัวทอง 96 ตรม. 24 ตร.วา
รายละเอียด ขาย ทาวน์โฮม บ้านพฤกษา 3 บางบัวทอง 96 ตรม. 24 ตร.วา :: รายละเอียด :: - ขนาด 24 ตร.วา - พื้นที่
พื้นที่  24 ตารางวา (74,583 บาท/ตารางวา)
จังหวัด นนทบุรี  อำเภอ บางบัวทอง
มีทรัพย์เอสเตท(0944198979 )
ราคา 1,790,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 20/02/2024
ขาย ทาวน์โฮม บ้านพฤกษา 3 บางบัวทอง 120 ตรม. 18 ตร.วา
ขาย ทาวน์โฮม บ้านพฤกษา 3 บางบัวทอง 120 ตรม. 18 ตร.วา
รายละเอียด ขาย ทาวน์โฮม บ้านพฤกษา 3 บางบัวทอง 120 ตรม. 18 ตร.วา :: รายละเอียด :: - ขนาด 18 ตร.วา - พื้นที
พื้นที่  18 ตารางวา (102,777 บาท/ตารางวา)
จังหวัด นนทบุรี  อำเภอ บางบัวทอง
มีทรัพย์เอสเตท(0944198979 )
ราคา 1,850,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 20/02/2024
ขาย ทาวน์โฮม บ้านพฤกษา 45 บางใหญ่ 120 ตรม. 24 ตร.วา
ขาย ทาวน์โฮม บ้านพฤกษา 45 บางใหญ่ 120 ตรม. 24 ตร.วา
รายละเอียด ขาย ทาวน์โฮม บ้านพฤกษา 45 บางใหญ่ 120 ตรม. 24 ตร.วา :: รายละเอียด :: - ขนาด 24 ตร.วา - พื้นที่
พื้นที่  24 ตารางวา (103,750 บาท/ตารางวา)
จังหวัด นนทบุรี  อำเภอ บางบัวทอง
มีทรัพย์เอสเตท(0944198979 )
ราคา 2,490,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 20/02/2024
ขาย ทาวน์โฮม พิมลราช 1 72 ตรม. 18 ตร.วา พร้อมเข้าอยู่
ขาย ทาวน์โฮม พิมลราช 1 72 ตรม. 18 ตร.วา พร้อมเข้าอยู่
รายละเอียด ขาย ทาวน์โฮม พิมลราช 1 72 ตรม. 18 ตร.วา :: รายละเอียด :: - ขนาด 18 ตร.วา - พื้นที่ 72 ตรม. -
พื้นที่  18 ตารางวา (71,666 บาท/ตารางวา)
จังหวัด นนทบุรี  อำเภอ บางบัวทอง
มีทรัพย์เอสเตท(0944198979 )
ราคา 1,290,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 20/02/2024
ขาย ทาวน์โฮม บ้านพฤกษา 14 บี 120 ตรม. 18 ตร.วา ตกแต่งใหม่
ขาย ทาวน์โฮม บ้านพฤกษา 14 บี 120 ตรม. 18 ตร.วา ตกแต่งใหม่
รายละเอียด ขาย ทาวน์โฮม บ้านพฤกษา 14 บี 120 ตรม. 18 ตร.วา :: รายละเอียด :: - ขนาด 18 ตร.วา - พื้นที่ 120
พื้นที่  18 ตารางวา (99,444 บาท/ตารางวา)
จังหวัด นนทบุรี  อำเภอ บางบัวทอง
มีทรัพย์เอสเตท(0944198979 )
ราคา 1,790,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 20/02/2024
ขาย ทาวน์โฮม บ้านบัวทอง 4 120 ตรม. 24 ตร.วา หลังมุม
ขาย ทาวน์โฮม บ้านบัวทอง 4 120 ตรม. 24 ตร.วา หลังมุม
รายละเอียด ขาย ทาวน์โฮม บ้านบัวทอง 4 120 ตรม. 24 ตร.วา :: รายละเอียด :: - ขนาด 24 ตร.วา - พื้นที่ 120 ตรม
พื้นที่  24 ตารางวา (82,916 บาท/ตารางวา)
จังหวัด นนทบุรี  อำเภอ บางบัวทอง
มีทรัพย์เอสเตท(0944198979 )
ราคา 1,990,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 20/02/2024
ขาย ทาวน์โฮม บ้านพฤกษา 3 บางบัวทอง 120 ตรม. 18 ตร.วา
ขาย ทาวน์โฮม บ้านพฤกษา 3 บางบัวทอง 120 ตรม. 18 ตร.วา
รายละเอียด ขาย ทาวน์โฮม บ้านพฤกษา 3 บางบัวทอง 120 ตรม. 18 ตร.วา :: รายละเอียด :: - ขนาด 18 ตร.วา - พื้นที
พื้นที่  18 ตารางวา (102,777 บาท/ตารางวา)
จังหวัด นนทบุรี  อำเภอ บางบัวทอง
มีทรัพย์เอสเตท(0944198979 )
ราคา 1,850,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 19/02/2024
ประกาศตามแนวรถไฟฟ้า
BTS รถไฟฟ้า BTS
MRT รถไฟฟ้า MRT

ขายทาวน์เฮาส์ใกล้รถไฟฟ้าล่าสุด

ประกาศยอดฮิต