Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
Post Reply

Guest
Posted : Monday, February 26, 2018 11:13:28 PM(UTC)
Quote
Guest

Rank: Guest

Posts: 38,424

Was thanked: 10 time(s) in 10 post(s)
รับตรวจสอบ บ้าน อาคาร (ก่อนซื้อ ก่อนโอน หรือก่อนขาย) สิ่งปลูกสร้างทุกประเภท วิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุมงาน ก่อสร้างทุกประเภทโดยทีมงานผู้ชำนาญ
ผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการ และสถาปนิก วิศวกร มืออาชีพ

รับตรวจสอบอาคาร บ้าน ป้าย อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ โรงแรม โรงงาน โรงมหรสพ และสถานบริการ งานก่อสร้างทุกประเภท

www. consultant-pdc.com
P.D.C.-CONTROL
TEL. 081-869-5580 FAX. 02-726-5911
ID-LINE : pruksa3000
pruksa108@gmail.com
= ครอบคลุมทุกระบบครบวงจร =
-ให้คำปรึกษาและแก้ปัหางานก่อสร้างทุกประเภท
- วิศวกรที่ปรึกษา งานก่อสร้างทุกประเภท
- งานออกแบบงานก่อสร้างทุกประเภท
- งานควบคุมงานก่อสร้างทุกประเภท
- ตรวจสอบงานก่อสร้างทุกประเภท
- ตรวจสอบ บริษัทก่อสร้าง ช่าง ผู้รับเหมา
- บริหารงานโครงการ
- งานคำนวณต่างๆ
- งานอนุมัติเซนต์รับรอง
- งานสำรวจพื้นที่
- จัดหา ติดต่อ พื้นที่ อาคาร ต่อรอง
- ดูแลเรื่องงบประมาณการก่อสร้าง
- จัดหาช่าง ผู้รับเหมา
- เรื่องอนุมัติเงินกู้
- วางแผนงานต่างๆ
- เรื่องขออนุญาตก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
- หาแบบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

=ให้คำปรึกษาเรื่องงานก่อสร้างทุกประเภท=
www. consultant-pdc.com
P.D.C.-CONTROL
TEL. 081-869-5580 FAX. 02-726-5911
ID-LINE : pruksa3000
pruksa108@gmail.com

Quick Reply Show Quick Reply
Users browsing this topic
OceanSpiders 2.0
Post Reply
Forum Jump  
You can post new topics in this forum.
You can reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Powered by YAF | YAF © 2003-2018, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.193 seconds.
ประกาศตามแนวรถไฟฟ้า
BTS รถไฟฟ้า BTS
MRT รถไฟฟ้า MRT

อสังหาฯใกล้รถไฟฟ้าล่าสุด

คำที่นิยมล่าสุด

ประกาศยอดฮิต