ขายคอนโดมิเนียม กรุงเทพมหานคร บางรัก

ขาย Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 34 ตรม. ชั้น 34 คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
ขาย Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 34 ตรม. ชั้น 34 คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
รายละเอียด English Below) ขายคอนโด แอชตัน จุฬา-สีลม Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 34 ตรม. ชั้น 34คอนโดพร้อมอยู่
พื้นที่  34 ตารางเมตร (240,323 บาท/ตารางเมตร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ บางรัก
mavenestate(0812616115 )
ราคา 8,171,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 04/03/2021
ขาย Ashton Chula-Silom 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 63 ตรม. ชั้น16คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
ขาย Ashton Chula-Silom  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 63 ตรม. ชั้น16คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
รายละเอียด (English Below)ขาย คอนโด แอชตัน จุฬา-สีลม Ashton Chula-Silom 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 63 ตรม. ชั้น16คอนโด
พื้นที่  63 ตารางเมตร (285,714 บาท/ตารางเมตร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ บางรัก
mavenestate(0812616115 )
ราคา 18,000,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 04/03/2021
ขาย Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 24 ตรม. ชั้น 25 คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
ขาย Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน  24 ตรม. ชั้น 25 คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
รายละเอียด (English Below) ขาย คอนโด แอชตัน จุฬา-สีลม Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 24 ตรม. ชั้น 25คอนโดพร้อมอย
พื้นที่  24 ตารางเมตร (260,833 บาท/ตารางเมตร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ บางรัก
mavenestate(0812616115 )
ราคา 6,260,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 04/03/2021
ขาย Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 24 ตรม. ชั้น 19 คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
ขาย Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน  24 ตรม. ชั้น 19 คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
รายละเอียด (English Below) ขาย คอนโด แอชตัน จุฬา-สีลม Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 24 ตรม. ชั้น 19คอนโดพร้อมอย
พื้นที่  24 ตารางเมตร (270,416 บาท/ตารางเมตร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ บางรัก
mavenestate(0812616115 )
ราคา 6,490,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 04/03/2021
ขาย Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 33 ตรม. ชั้น 35คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
ขาย Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 33 ตรม. ชั้น 35คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
รายละเอียด (English Below) ขาย คอนโด แอชตัน จุฬา-สีลม Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 33 ตรม. ชั้น 35คอนโดพร้อมอย
พื้นที่  33 ตารางเมตร (237,369 บาท/ตารางเมตร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ บางรัก
mavenestate(0812616115 )
ราคา 7,833,200 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 04/03/2021
ขาย Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 35 ตรม. ชั้น 52 คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
ขาย Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 35 ตรม. ชั้น 52 คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
รายละเอียด (English Below) ขาย คอนโด แอชตัน จุฬา-สีลม Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 35 ตรม. ชั้น 52คอนโดพร้อมอย
พื้นที่  35 ตารางเมตร (291,142 บาท/ตารางเมตร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ บางรัก
mavenestate(0812616115 )
ราคา 10,190,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 04/03/2021
ขาย Ashton Chula-Silom 2 ห้องนอน 57 ตรม. ชั้น 16 คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
ขาย Ashton Chula-Silom 2 ห้องนอน  57 ตรม. ชั้น 16 คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
รายละเอียด (English Below) ขาย คอนโด แอชตัน จุฬา-สีลม Ashton Chula-Silom 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 57 ตรม. ชั้น 16
พื้นที่  57 ตารางเมตร (236,842 บาท/ตารางเมตร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ บางรัก
mavenestate(0812616115 )
ราคา 13,500,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 04/03/2021
ขาย Ashton Chula-Silom 2 ห้องนอน 63 ตรม. ชั้น 45 คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
ขาย Ashton Chula-Silom 2 ห้องนอน  63 ตรม. ชั้น 45 คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
รายละเอียด (English Below) ขาย คอนโด แอชตัน จุฬา-สีลม Ashton Chula-Silom 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 63 ตรม. ชั้น 45
พื้นที่  63 ตารางเมตร (309,523 บาท/ตารางเมตร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ บางรัก
mavenestate(0812616115 )
ราคา 19,500,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 04/03/2021
ขาย Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 24 ตรม. ชั้น 22 คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
ขาย Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 24 ตรม. ชั้น 22 คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
รายละเอียด (English Below) ขาย คอนโด แอชตัน จุฬา-สีลม Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 24 ตรม. ชั้น 22คอนโดพร้อมอย
พื้นที่  24 ตารางเมตร (261,791 บาท/ตารางเมตร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ บางรัก
mavenestate(0812616115 )
ราคา 6,283,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 04/03/2021
ขาย Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 32 ตรม. ชั้น 16คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
ขาย Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 32 ตรม. ชั้น 16คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
รายละเอียด (English Below) ขาย คอนโด แอชตัน จุฬา-สีลม Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 32 ตรม. ชั้น 16คอนโดพร้อมอย
พื้นที่  32 ตารางเมตร (234,062 บาท/ตารางเมตร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ บางรัก
mavenestate(0812616115 )
ราคา 7,490,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 04/03/2021
ขาย Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 30 ตรม. ชั้น 17 คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
ขาย Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 30 ตรม. ชั้น 17 คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
รายละเอียด (English Below) ขาย คอนโด แอชตัน จุฬา-สีลม Ashton Chula-Silom 1 ห้องนอน 30 ตรม. ชั้น 17 คอนโดพร้อมอ
พื้นที่  30 ตารางเมตร (257,516 บาท/ตารางเมตร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ บางรัก
mavenestate(0812616115 )
ราคา 7,725,500 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 04/03/2021
ขาย Ashton Chula-Silom 2 ห้องนอน 55 ตรม. ชั้น 46 คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
ขาย Ashton Chula-Silom 2 ห้องนอน  55 ตรม. ชั้น 46 คอนโดใกล้จุฬา ใกล้ MRT สามย่าน
รายละเอียด (English Below) ขาย คอนโด แอชตัน จุฬา-สีลม Ashton Chula-Silom 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 55 ตรม. ชั้น 46ค
พื้นที่  55 ตารางเมตร (281,818 บาท/ตารางเมตร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ บางรัก
mavenestate(0812616115 )
ราคา 15,500,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 04/03/2021
ขายเดอะรูม สาทร สีลม บางรัก 49.84 ตรม. ถนนปั้น (ซอยวัดแขก) แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ขายเดอะรูม สาทร สีลม บางรัก 49.84 ตรม. ถนนปั้น (ซอยวัดแขก) แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
รายละเอียด รหัส : M0603ประเภททรัพย์สิน : คอนโดมิเนียมทำเลต่างๆ : บางรักรายละเอียดย่อ :ราคาขาย 8,200,000 บาทราย
พื้นที่  49 ตารางเมตร (167,346 บาท/ตารางเมตร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ บางรัก
Realtyone1(0882575239 )
ราคา 8,200,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 27/02/2021
AE64075 ขายคอนโด สีลม สวีท พื้นที่กว้าง 75 ตรม 2นอน 2น้ำ ชั้น 22 วิวสวย เฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่
AE64075 ขายคอนโด สีลม สวีท พื้นที่กว้าง 75 ตรม 2นอน 2น้ำ ชั้น 22 วิวสวย เฟอร์ครบ พร้อมเข้าอยู่
รายละเอียด สนใจติดต่อ/Interested please contactCall/WhatsApp : 064 249 2824, 092 928 [email protected] : @MasterMatch.L
พื้นที่  75 ตารางเมตร (113,333 บาท/ตารางเมตร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ บางรัก
Purim888(0642492824 )
ราคา 8,500,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 27/02/2021
ด่วนห้องหรู วิวใจกลางเมือง สีลม สเตท ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม BTS สุรศักดิ์ รหัสSH321
ด่วนห้องหรู วิวใจกลางเมือง สีลม สเตท ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม  BTS สุรศักดิ์ รหัสSH321
รายละเอียด ด่วนห้องหรู วิวใจกลางเมือง สีลม สเตท ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม BTS สุรศักดิ์ รหัสSH321ขาย 12.5 ล้าน----
พื้นที่  160 ตารางเมตร (78,125 บาท/ตารางเมตร)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ บางรัก
SaijaiHomee99(0823407774 )
ราคา 12,500,000 บาท บาท
แก้ไขล่าสุด 25/02/2021
ประกาศตามแนวรถไฟฟ้า
BTS รถไฟฟ้า BTS
MRT รถไฟฟ้า MRT

ขายคอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้าล่าสุด